Проверка на пратката

При получаването на стоката имате възможността да проверите пратката преди заплащане. Това е услуга, валидна за всички продукти. Имате право да проверите дали сте получили това, което сте поръчали, за да избегнем връщането на объркана поръчка.


В рамките на услугата влиза и проверка целостта на пратката, т.е. имате възможност да разгледате за щети причинени от транспортирането -  следи от удар, драскотини и други видими външни повреди.


Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра.


НЕ ПРИЕМАЙТЕ, преди да прегледате за транспортни дефекти